Dzisiaj jest

wtorek,
29 listopada 2022

(333. dzień roku)

Święta

Wtorek, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
29795

Historia parafii

Do 29 grudnia 1969 r. Miłocin należał do parafii św. Józefa w Staromieściu. Decyzją abpa przemyskiego Ignacego Tokarczuka w dniu 30 grudnia 1969 r. została erygowana parafia pw. św. Huberta w Miłocinie. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Tadeusz Warzybok, wikariusz z parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. Nowo powstała parafia swym zasięgiem obejmowała nie tylko wieś Miłocin, ale także część wsi Zaczernie, kilka domów z Pogwizdowa Nowego oraz tzw. część przylegającą do Rzeszowa, czyli obecnie ulice - Borową, Warszawską i Żywiczną. W 1970 r. parafia liczyła 750 parafian. Do roku 2000 głównym kościołem parafialnym była pochodząca z 1745 r. późnobarokowa kaplica świętego Huberta, która ma zaledwie 64 m2 powierzchni.

W latach 1997-98 parafią zarządzał administrator ks. Jan Krzywiński. W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego proboszcza ks. Tadeusza Warzyboka, od sierpnia 1998 r. nowym proboszczem został ks. Edward Rusin. W 2000 r. wspólnota parafialna pod okiem duszpasterza wzniosła nową świątynię w rekordowym czasie 140 dni (sic!). Świątynia była darem, złożonym Bogu w Roku Wielkiego Jubileuszu.

Od 1 stycznia 2019 r. wioska Miłocin została włączona do Rzeszowa i stała się dzielnicą miasta (Rzeszów-Miłocin św. Huberta). Wielkim wydarzeniem były obchody Złotego Jubileuszu Parafii (1969-2019), poprzedzone Misjami Świętymi, na zakończenie których uroczyście wprowadzono relikwie patrona parafii św. Huberta, bpa Liège przy udziale delegata bpa Jean-Pierre Delville z Belgii.

Parafia jest prężnym centrum kultury i tradycji łowieckiej w Polsce, a poprzez to stanowi o integracyjnym charakterze kultu świętego Huberta. Warto dodać, że parafia w Rzeszowie – Miłocinie jest jedną z dwóch w Polsce, której patronuje św. Hubert, patron myśliwych, leśników i jeźdźców.

Kościół i kaplica z lotu ptaka

Powrót

Widok ogólny na zabytkową kaplicę myśliwską z 1745 roku oraz nowy kościół

Kaplica świętego Huberta

Jerzy Ignacy Lubomirski posiadał rozległe tereny łowieckie w swoich dobrach w okolicach Rzeszowa. Jednym z jego ulubionych miejsc na myśliwskie wypady był Miłocin, gdzie w lesie "Dębina" posiadał między innymi pałacyk myśliwski. Po jednej ze swoich szczęśliwie zakończonych przygód na polowaniu, kiedy to omal nie stracił oka, jako dziękczynienie ufundował kaplicę myśliwską pod wezwaniem świętego Huberta.

Powstała ona w latach 1741-1745, w okresie pobytu na dworze J.I. Lubomirskiego, gościa w osobie K.H. Wiedemanna. Plan kaplicy nawiązuje w rzucie, jak też w formie, do kościołów Sakramentanek i Czerniakowskiego w Warszawie oraz do kościoła w Chęcinach Starych. Jest więc mocno powiązany z twórczością Tylmana z Gameren. Kaplica jest budowlaną centralną, na planie krzyża greckiego skrzyżowanego z ośmiobokiem. Posiada wysmukłą sylwetkę nakrytą wydłużoną w proporcjach kopułę, oświetloną latarnią. Na muzyczny chór, kryjący przedsionek kaplicy tworzący jednocześnie coś w rodzaju zewnętrznego balkonu, prowadzą monumentalne, w proporcji do reszty budowli schody.

Kaplica położona jest w odległości 120 metrów po zachodniej stronie drogi głównej Rzeszów - Warszawa. Obecnie jest otoczona starodrzewem. Jest to obiekt murowany z cegły, pokryty tynkiem. Posiada dwie kondygnacje z kryptą. We wnętrzu, w ramionach krzyża znajdują się wysokie wnęki arkadowe. W arkadach tych umieszczono od strony wschodniej i zachodniej drzwi boczne, natomiast główny portal i empora ponad nim znajdują się od strony południowej, a ołtarz od północnej. W pozostałych ścianach znajdują się w półkolistych sklepieniach prostokątne okna. Na elewacji zewnętrznej, ramiona krzyża są w formie ryzalitów z trójkątnymi przyczółkami. Naroża elewacji zakończone są pilastrami. Nad otworami okiennymi są ukształtowane w cegle i tynku gzymsy w kształcie łuku odcinkowego. Kopuła nakryta jest dachem ośmiobocznym, zakończona również ośmioboczną latarnią z czterema okienkami. Wnętrze pokryte jest polichromią późnobarokową przypisaną Tomaszowi Medykowi.

W końcu XVIII wieku kaplica została zapomniana i około połowy XIX wieku była już nawet mocno zdewastowana. W wieku XX została odnowiona. Za zgodą Ministerstwa Kultury i Sztuki zamieniono pokrycie kopuły i innych elementów z bardzo zniszczonej dachówki ceramicznej na blachę miedzianą. Wykonano też remont kopuły i latarni oraz wstawiono z dębu troje drzwi wejściowych, drzwi z oknem przy wejściu na chórek, czworo dużych okien oraz okno w latarni. Ułożono także posadzkę w kaplicy z kwadratowych płyt marmurowych. w ostatnich latach kaplica została ogrodzona na fundamencie dawnego ogrodzenia i na wzór pierwotnej jego formy. W ogrodzenie wkomponowana została dzwonnica z dwoma dzwonami. Teren wokół kaplicy i plac przed kaplicą wyłożono kostką brukową. W latach 1981-1982 została odnowiona polichromia "al. Fresco" pochodząca, z tego samego roku co kaplica. Odnowienia polichromii dokonał artysta konserwator - Józef Steciński z Jarosławia. Pod chórem została zamontowana krata, zabezpieczająca wejście. Obecnie kaplica świętego Huberta jest uważana za jeden z cenniejszych obiektów sakralnej architektury, powstałych w okresie mecenatu Lubomirskich w Rzeszowie.

Kościół świętego Huberta

Na atrakcyjnych, podmiejskich terenach Miłocina powstają wciąż nowe domy, stąd dla powiększającej się stale parafii koniecznością stała się budowa przestronnego Domu Bożego. W roku 1999 uzyskano pozwolenie na budowę i sfinalizowano wszystkie formalności związane z opracowaniem projektu kościoła. Ponieważ teren przeznaczony na tę inwestycję okazał się za mały, parafia zakupiła 28-arową parcelę przylegającą do parceli parafialnej. Pierwsze prace rozpoczęto wiosną 2000 roku wg projektu architekta - Jana Krawczyka z Tarnobrzega.

Piątek 15 września 2000 roku był momentem historycznym dla naszej parafialnej społeczności. W tym dniu ze wzruszeniem przeżywaliśmy podniosłą uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia nowej świątyni pod wezwaniem świętego Huberta w Miłocinie, której przewodniczył ksiądz biskup ordynariusz Kazimierz Górny.

Kościół ten został wzniesiony w rekordowym czasie 140 dni i z racji tej jest ewenementem w diecezji oraz stanowi dar złożony Bogu w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Powstał dzięki ofiarności i hojności społeczności parafialnej oraz darczyńców z kraju i z zagranicy.

Świątynia urzeka swą funkcjonalnością i oryginalną architekturą, będącą połączeniem tradycyjnego stylu sakralnego i nowoczesnych technik budowlanych. Dyskretna stylizacja, dobre wyczucie formy i detalu artystycznego czynią go jedną z najciekawszych budowli sakralnych w okolicy. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny, witraż w prezbiterium i wystrój kościoła trofeami myśliwskimi. Ołtarz główny, w którym centralne miejsce zajmuje krzyż i krucyfiks z wieńcem św. Huberta oraz płaskorzeźby św. Franciszka i św. Huberta, doskonale współgra ze stylem architektonicznym kościoła, dzięki czemu stanowi z nim interesującą artystycznie całość i tworzy szczególnie mistyczny klimat dla oddawania chwały Bogu. Bogactwo formy, stylu i kunsztu zostało wzmocnione granitową posadzką w czterech kolorach, z centralnie wkomponowaną rozetą, z widocznym w niej wieńcem jelenia i rokiem budowy kościoła (2000). Imponująco prezentuje się świątynia w nocy, kiedy jest oświetlona i jej zewnętrzne piękno urzeka i z daleka przyciąga wzrok przejeżdżających trasą Rzeszów - Warszawa. Jest ona sercem parafii, które bije swoim rytmem. Rytm ten wyznaczają melodie sygnałów myśliwskich, które w odstępach półgodzinnych dają się słyszeć z wieży kościelnej w całej wsi. Są jedynym w swoim rodzaju, słyszalnym symbolem przemijającego czasu i ważnych wydarzeń w społeczności parafialnej.

Ten nowo wybudowany okazały kościół parafialny wzbudza duże zainteresowanie w diecezji i poza jej granicami. Chętnie odwiedzają go kapłani diecezjalni, myśliwi z różnych stron Polski, a także dzieci i młodzież z wielu szkół. Świątynia jest prężnym centrum szczególnego kultu patrona myśliwych i leśników.

Zwyczaje i obrzędy religijno-ludowe w parafii

Człowiek wierzący w Boga wszędzie potrafi dostrzec jego obecność. Nie zmienia to jednak faktu, że zawsze potrzebował i ciągle potrzebuje jakiegoś szczególnego miejsca, aby się z Nim spotkać, miejsca, w którym czuje się prawie namacalnie, że On jest z nim blisko. Dlatego kościół jest niezmiennie sercem każdej parafii. Życie jej mieszkańców przez całe wieki nierozłącznie związane było z głosem kościelnych dzwonów, swym biciem odmierzających czas i wzywających do modlitwy. Parafia, jako komórka kościelna, jest wiecznie żywa i bardzo potrzebna. To rodzina, w której przychodzimy na świat. To jest nasza pierwsza rodzina duchowa. Parafia jest instytucją o wielkiej wartości społecznej i moralnej. To szkoła Słowa Bożego. To uczta Chleba Eucharystycznego. To dom braterskiej miłości i świątynia wspólnej modlitwy.

Życie religijne w parafii Miłocin, jak w każdej innej było i jest raczej tradycyjne. Podstawę stanowi więź z zabytkową kaplicą, w formie uczestnictwa w nabożeństwach, w Mszach świętych, przyjmowania sakramentów świętych, udziału w odpustach ku czci świętego Huberta (3 XI), Misjach świętych, które odbywały się 12-30 IV 1975 roku, 27 X - 3 XI 1985 roku oraz 27 X- 4 IX 1995 roku, rekolekcjach i innych uroczystościach organizowanych przez Kościół. Obecnie życie religijne parafii przybrało bardziej dynamiczny charakter. Objawia się dodatkowo w innych formach. Organizowane są pielgrzymki do różnych sanktuariów w Polsce i poza jej granicami. Od maja 1999 roku każdego 13 dnia miesiąca (w okresie maj - październik) odbywają się nabożeństwa fatimskie, w których uczestniczą nie tylko działające przy parafii grupy katolickie, lecz także pozostali wierni.

W roku 2002 parafię nawiedziła Matka Boża Częstochowska w kopii cudownego obrazu. Był to szczególny czas zjednoczenia parafian i zawierzenia Matce Najświętszej. W parafii jest Liturgiczna Służba Ołtarza, a więc ministranci, lektorzy, schola "darz bór" oraz ruch oazowy "Światło - Życie". Dorosła społeczność parafii aktywnie działa w Akcji Katolickiej, Parafialnym Zespole Caritas, Bractwie Świętego Huberta, Stowarzyszeniu Przyjaciół Radia Via i Stowarzyszeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, grupach modlitewnych Róż Różańcowych Niewiast i Mężczyzn. Od sześciu lat jakość życia religijnego wiernych skutecznie kształtuje również pismo parafialne "Jesteśmy Kościołem" - redagowane przez księdza proboszcza Edwarda Rusina. Wypełniło ono doskonale dotychczasową lukę w przepływie informacji parafialnej. Odzwierciedleniem życia religijnego parafii są powołania kapłańskie. Z parafii Miłocin pochodzi pięciu kapłanów.

Dziękczynienie za zbiory

Foto Galeria

Zdjęcia z 2018 roku

Powrót